Sede electrónica Concello de Ponteceso

08:45:30 Mércores 20 de outubro 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición en actividades culturais e deportivas

Non hai convocatorias abertas actualmente

É obxecto deste procedemento administrativo facilitar a xestión de solicitudes (individuais ou de equipos) de inscrición nas diferentes actividades xestionadas por cada corporación municipal.

Programación Actividades Físico Deportivas Inverno 2021/2022.

Programación Escolas 2021/2022

Prazo de inscrición do 27 ás 9:00 ata o 29 de Setembro ás 14:00.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de inscrición en escolas culturais e deportivas.
  • Acreditación da identidade e parentesco. Copia dos seguintes documentos: DNI dos suxeitos que se van inscribir; libro de familia; DNI dos representantes.
  • Tarxeta da Seguridade Social. Copia da tarxeta da Seguridade Social dos suxeitos que se van inscribir na actividade.
  • Fotografías. Fotografías recentes dos suxeitos a inscribir na actividade.
  • Acreditación da residencia/Certificado de empadroamento. Copia dos documentos acreditativos da residencia/empadroamento no municipio no cal se realiza a actividade deportiva.
  • Declaración da renda. Copia do xustificante da última declaración da renda ou documento acreditativo de non ter obrigación de presentala.
  • Recoñecemento médico. Certificado acreditativo de pasar recoñecemento médico recentemente, con indicación do estado físico óptimo para desempeñar as actividades deportivas nas que se solicita inscrición.
  • Seguro. Documento acreditativo de dispor dun seguro que cubra os riscos derivados da actividade física na que se solicita a inscrición.
  • Xustificante de pago de taxas/prezo público segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Solicitude de inscrición en actividades culturais e deportivas.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Taxas/impostos: Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.