Sede electrónica Concello de Ponteceso

00:53:35 Martes 24 de maio 2022

Información

Secretaría

29/04/2021

Aprobación da convocatoria e bases para formar unha bolsa de emprego de técnicos/as de turismo

Dáse publicidade á resolución de Alcaldía núm. 253/2021, de data 28-04-2021, pola que se aproba a convocatoria e as bases reguladoras que rexerán o procedemento selectivo para a formación dunha bolsa de emprego de técnicos/as de Turismo para a atención da Oficina de Turismo do Concello de Ponteceso, mediante o sistema de oposición-concurso, en réxime laboral-temporal. Os interesados/as poderán presentar as súas solicitudes de participación no prazo de DEZ (10) días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.


Xustificantes de Publicación: