Sede electrónica Concello de Ponteceso

14:42:51 Sábado 20 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Autorización para a acometida, abastecemento de auga e saneamento

O procedemento de "autorización para acometida, abastecemento de auga e saneamento" ten por obxecto a expedición dunha autorización que permita á cidadanía realizar a acometida de auga e/ou rede de sumidoiros desde a súa propiedade ás tubaxes xerais e dar inicio ao servizo.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de autorización para acometida, abastecemento de auga e saneamento.
  • Escritura de propiedade / Contrato de arrendamento. Documento acreditativo do dereito a ocupar o inmoble para o cal se solicita o abastecemento.
  • Comunicación previa de inicio ou modificación de actividad.
  • Licenza de apertura (en caso de locais comerciais). Copia da licenza de apertura, acreditativa da actividade exercida, no caso de abastecementos solicitados para locais comerciais.
  • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s.

Nome: Autorización para acometida, abastecemento de auga e saneamento.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Prazo de resolución:
 3 meses.

Taxas/impostos: Consultar as ordenanza fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.