Sede electrónica Concello de Ponteceso

14:58:23 Sábado 20 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de xestión de biomasa

O procedemento de "Solicitude de Xestión da Biomasa" permite presentar nas oficinas municipais unha solicitude para que o Concello requira aos propietarios de parcelas para que xestionen a biomasa existente na dita referencia catastral ou que cumpran as distancias mínimas a ter en conta nas plantacións forestais.

De xeito telemático, a través do rexistro electrónico municipal en onde poderá atopar a solicitude específica para a xestión da biomasa ou ben, a través dos restantes rexistros electrónicos de calquera dos suxeitos aos que se refire o artigo 2.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

De forma presencial, no Rexistro Xeral do Concello, onde lle facilitarán o formulario específico que debe cubrir.

  • Solicitude (Modelo).
  • Copia del DNI do solicitante (non necesario se a presentación é telemática e en nome propio).
  • Ficha catastral da/s parcela/s da/s que se solicita a xestión da biomasa.

Nombre: Solicitude de xestión de biomasa.

Inicio del procedimiento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Personas físicas o jurídicas.

Canales de atención: Telemático (Iniciar trámite).